Bilgi paylaşınca güzeldir. Üye Olmak İstiyorum - Şifremi Öğrenmek İstiyorum
TASFİYESİZ LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERDİRİLMESİ | Zonguldak Ereğli - Ferdi Asım HELLAÇ Muhasebe - Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ
Harita
Ana Sayfa
Forum
    ŞİRKETLER HUKUKU
        TASFİYESİZ LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERDİRİLMESİ..

   TASFİYESİZ LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERDİRİLMESİ  
 
#admin
HellaÇ
Rep 12565 [+]
Cinsiyet Erkek
Kıdem # # # # #
Konular 349
Mesajlar 12
Puan -337

TASFİYESİZ LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERDİRİLMESİ

 

Ekonomik krizin etkilerini çok fazla gösterdiği şu günlerde, birçok işyeri kapanmakta, yıllarca ticaretle uğraşan kişiler ekonomik krize yenik düşmüş ve ticari hayatlarına son vermek zorunda kalmışlardır. Gerçek kişi işletmeler için kapanış işlemleri çok kısa bir süre de sonuçlanmaktadır. Ancak tüzel kişiler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Şirket ortakları, şirketin tüzel kişiliğine son vermek için girişimde bulunmadıklarından, şirket ortakları mağdur duruma düşmektedirler. 

 

TTK`nın 549/I-4 bendinde “Ortaklardan birinin istemi üzerine haklı (muhik) nedenlerden dolayı mahkemece verilecek bir kararla da ortaklık dağılabilir” TTK`nın 551/II. Maddesinde ise “her ortak, muhik sebeplere dayanarak şirketin çıkmasına müsaade edilmesini veya şirketin feshini mahkemeden talep edebilir.” şeklindedir. Bu hükümle limited şirketin sözleşmeyle belirlenmiş süresi dolmadan önce de ortaklara şirketi sona erdirme imkânı sağlamıştır.

 

Haklı sebeple şirketin feshinin mahkemeden istenebileceği bazı haller;

a) Limited şirket faaliyetinin tamamen durmuş olması,

b) Ortaklar arasında ciddi anlaşmazlıkların olması,

c) Ortağın esas sermaye borcunu ödemede temerrüdü,

d) Şirketin kuruluş gayesinin gerçekleşmesine imkân kalmaması,

e) Şirketin devamlı olarak kar sağlayamaması,

f) Ortakların rekabet yasağını ihlal etmeleri,

g) Ortaklar arasındaki güven ilişkisinin sona ermesi,

h) Şirket yönetimindeki yolsuzluklar,

ı) Şirket kararlarının ve sözleşmenin sürekli ihlal edilmiş olması,

 

Haklı sebeplerin bulunması halinde her ortağın mahkemeye başvurarak şirketin sona erdirmesini talep etme hakkı vardır. Ancak fesih sebebini meydana getiren kusurlu şirket ortağının bu davayı açma hakkı yoktur.  Mahkeme, davacı ortağın kusurlu olduğu sonucuna varırsa, haklı sebebe dayanarak şirketin feshedilmesi talebini reddedilir. Ancak, her iki tarafın ortak kusurlarından haklı sebep meydana gelmişse, bu hal şirketin haklı nedenle fesih sebebi olarak kabul edilmelidir.

 

Haklı sebeple şirketin feshi talebi davasının açılabilmesi için belli bir süre yoktur. Haklı sebep devam ettiği sürece fesih davası açılabilmektedir. Limited şirketlerdeki haklı sebeple şirketin feshini talep etme davasında, davacı veya davalı olarak gösterilmesi gerekir.  Bu şekilde dava açıldıktan sonra; davacı ortağın iddialarının gerçek olup olmadığı mahkeme kendisi takdir eder. Hâkim davacının sebeplerinin somut ve gerçek olduğu sonucuna varırsa şirketin feshine karar verir. Şirket mahkeme kararının kesinleştiği tarihte son bulur.

 

Haklı Sebeplerle Fesih Dava Dilekçesinin Unsurları:

1) Davacıya İlişkin Unsurlar: Haklı sebeple şirketin feshini isteme hakkı sadece ortağa tanınmıştır. Payın devren kazanıldığı durumlarda payı devralan kişinin şirkete karşı ortaklık hakkını kazanabilmeleri için devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir.

2) Davalıya İlişkin Unsurlar: Ortağın açacağı davada husumet şirkete yönlendirilir. Fakat Yargıtay “ikiden çok ortaklı bir limited ortaklıkta,  bir kısım ortakların davacı ve diğer kısmının da davalı olarak gösterilmek suretiyle ortaklığın feshi ve tasfiyesiyle ortaklığın feshi ve tasfiyesinde ilişkin dava açılmasında, husumetin tevcihi yoktur.” şeklindeki kararında ayrıca şirkete yönlendirilmesini aramamıştır.

           

            İki kişilik limited şirketlerde davanın diğer ortağa yönlendirilmiş olmasının yeterliği olduğu fakat kural olarak şirketin feshi istendiği için davalı olarak şirket tüzel kişiliğin gösterilmesi gerekmektedir.

 

            Ferdi Asım HELLAÇ

            Serbest Muhasebeci Mali MüşavirFerdi Asım HELLAÇ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Site Yöneticisi


  Tarih 10.02.2010 14:40:18 Mesaj At | Alıntı Yap | Bilgileri | Web Adresi | Konuları

  
 
serap55
Normal Üye!
Rep 0 [+]
Cinsiyet Belirtilmedi
Kıdem Yok
Konular 0
Mesajlar 2
Puan 2
Merhaba
Umarım bu konuda bana yardımcı olursunuz,hiç bir yerden açıklayıcı bir cevap alamadım.Oğlum bir ltd.şti.nin 3 ortağından biri onun hissesi%50 diğerlerinin %49 ve % 1.
Şirketi mart sonunda kurdular.Ama bütün faaliyetleri bir dükkan tutup tlf bağlatmaktan öteye geçmedi.Çünkü amaçladıkları işi yapamayacaklarını anladılar ve kapatmak istiyorlar.Zaten açarken bir sürü masraf ettiler ve şu an gerçekten maddi olarak sıkışık durumdalar.Mahkeme kararıyla kapatmak istiyorlar.Ne yapmaları lazım?Dilekçe örneğine erişebiliyorum ama benim sorum şu.Ortaklar birlikte mahkemeye  tasfiyesiz fesih için müracaat edebilirler mi?Mutlaka birinin davacı,diğerinin davalı mı olması gerekiyor?Gerekmiyorsa ortaklar tek diekçeyle birlikte açabilirler m?davalı olarak şirket adı yazılacak sanırım.
Mahkeme fesih kararı verirse bu kararla vergi dairesine ve ticaret odasına,sicile dilekçe verilecek,bunu anladım.Ticaret odası ve sicil masrafları ne tutar.Mahkeme kararında tek gazete yeter ve aşağı yukarı oranın masrafı 800TL tutar diyorlar,doğru mu?Mahkemeye müracaatta ne gibi masraflar olur?Mahkeme en geç ne kadar zamanda sonuçlanır?
Lütfen bana yardımcı olun ve lütfen benim anlayacağım dilde:)
Teşekkürler.


İmza yok!

 

 

 

 

 

 

  Tarih 01.06.2011 23:39:13 Mesaj At | Alıntı Yap | Bilgileri | Web Adresi | Konuları

  
 
#admin
HellaÇ
Rep 12565 [+]
Cinsiyet Erkek
Kıdem # # # # #
Konular 349
Mesajlar 12
Puan -337

Merhaba Serap Hanım;
Baştan size şunu söylemek istiyorum. Bu konu Mali Müşavirin alanından ziyade Hukukçunun işidir. Ama ben yine de size bilgim dahilinde yardımcı olmak isterim. Sorunuzu dikkatli bir şekilde okudum şimdi sırasıyla cevaplayayım. Şirket kuruluş aşamasında bir takım olaylar iyi değerlendirilmediğinde ve iyi hesap edilmediğinde maalesef bu gibi durumlar olabiliyor. Şirket ortaklarından herhangi birinin (burada kıstas şu, davayı açacak olan şirket ortağının şirketle herhangi bir kusuru olmaması gerek) davayı açmasıdır. Dava Asliye Ticaret Mahkemesi`ne açılacak. Mahkeme, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, ticaret sicil memurluğu ve ticaret -sanayi odası`ndan bilgi talep edecektir. Toplanan bilgiler neticesinde Hakim olayı değerlendirecek ve konu Mali Müşavir Bilirkişiye aksedecektir. Mali Müşavir Bilirkişi, rapor hazırlayıp mahkemeye sunacaktır. Sunulan bu rapor dahilinde Hakim davayı karara bağlayacaktır. Yani çok kısa olarak mahkemenin süreci genel olarak bu şekilde gerçekleşecektir (aksi bir durum gelişmezse). Hakim Kararını verdikten sonra Mahkeme Kararı ile ilgili kurumlardan kayıtlar silinecektir. Burada size Ticaret Sicil Harçları şu kadardır? Diye bir rakam vermem mümkün değil. Sizin öncelikle üzerinde durmanız gereken konu talebinizi Mahkemeye sunma işidir. Ancak size şunu söyleyebilirim bu işlemi mutlaka bir Avukat eliyle yürütmeniz sizin yararınıza olacaktır. Aksi halde kendiniz yazacağınız veya yazdıracağınız mahkeme dilekçesinde küçücük bir eksiklik işinizi uzatabilir.  Şirketi en kısa sürede kapatmanın en kolay yolu mahkeme kararıyla tasfiyesiz fesihdir.Ferdi Asım HELLAÇ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Site Yöneticisi

 

 

 

 

 

 

  Tarih 02.06.2011 20:01:53 Mesaj At | Alıntı Yap | Bilgileri | Web Adresi | Konuları

  
 
serap55
Normal Üye!
Rep 0 [+]
Cinsiyet Belirtilmedi
Kıdem Yok
Konular 0
Mesajlar 2
Puan 2

Beni hemen cevapladığınız için çok teşekkürler.Ortakların üçünde de kusur olmadığına göre davayı herhangi biri açabilir yani.Peki davalı kim olacak?Şirket mi diğer ortaklar mı?İmza yok!

 

 

 

 

 

 

  Tarih 02.06.2011 20:53:58 Mesaj At | Alıntı Yap | Bilgileri | Web Adresi | Konuları

  
 
#admin
HellaÇ
Rep 12565 [+]
Cinsiyet Erkek
Kıdem # # # # #
Konular 349
Mesajlar 12
Puan -337

Davalı şirket tüzel kişiliği olacak. Burada TTK`da bahsi geçen bu konu ile ortakların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır kanun koyucu tarafından.Ferdi Asım HELLAÇ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Site Yöneticisi

 

 

 

 

 

 

  Tarih 02.06.2011 21:03:49 Mesaj At | Alıntı Yap | Bilgileri | Web Adresi | Konuları

[1]

Hızlı Cevap
Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.
Veya Giriş Yapınız.

Şu Andaki Aktif Kullanıcılar (0)

Son 24 Saatte Aktif Olan Kullanıcılar (2)
Atalay, mustafasevim,

Üye Rütbeleri
#Site Sahibi | @Site Yöneticisi | Forum Sorumlusu | Haber Editörü | Dosya Yöneticisi | Resim Editörü
Video Editörü | Döküman Editörü | Moderatör | Normal Üye | Banlı Üye

İstatistikler
Üyelerimiz 369 konuda toplam 34 mesaj yollamışlar.
Şu anda 769 tane üyemiz var.
En Son Üyemiz: metinavci23 Aramıza Hoşgeldin.

Açık Forumlar Kilitli Forumlar


Bu site, en son 04.09.2016 tarihinde güncellenmiştir.
Hellac.Com Güvenlik ve Gizlilik Bildirimi
Copyright © 2007-2016 - Tüm Hakları S.M. Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ'a aittir.
Kaynak gösterilmeden içerik kopyalanması yasaktır.


Powered by Pordus.Com © 2008 - 2016 Pordus Team
27.10.2016 13:45:34