Bilgi paylaşınca güzeldir. Üye Olmak İstiyorum - Şifremi Öğrenmek İstiyorum
Asgari Geçim İndirimi Bir Haktır, Ödenmelidir | Zonguldak Ereğli - Ferdi Asım HELLAÇ Muhasebe - Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ
  Asgari Geçim İndirimi Bir Haktır, Ödenmelidir

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BİR HAKTIR, ÖDENMELİDİR.

 

GİRİŞ

 

Bir akşam, iş çıkışı yolum üzerindeki markete uğramıştım. Tipimden mi, yoksa tanıdığı için mi, veyahut elimdeki çanta dolusu vergi kitaplarından dolayı mı sordu, pek karar veremedim. Bir anda, “Asgari geçim indirimi nedir, kimler alır, nasıl ödenir ve ne kadar ödenir?” diye bir düzine soru sordu. Çok bilmiş gibi olmayalım ama, biz yine dilimiz döndüğü ve bilgimiz dahilinde konuyu izah ettik. Birkaç soru daha soracaktı ama, market sahibi huylandı sanırım, sormaktan vazgeçti. Bende, “İyi akşamlar!”deyip ayrıldım marketten...

 

Çoğumuz asgari geçim indirimin ne olduğunu, kimlerin aldığını, ne kadar aldığını ve verilip verilmeyeceğini konusunda fazla bilgiye sahip değil. Çarşıda, pazarda, yürürken, dolmuşta, eş ve dost ziyaret veya toplantılarımızda asgari geçim indirimi hakkında yakınan bir çok insana şahit olmuşuzdur.

 

Yakın bir zamanda günlük hayatımıza giren asgari geçim indirimi, vergi iadesinin değişik bir versiyonudur. Vergi iadesinin yerine getirildi. Vergi iadesinden daha pratik olmasına karşın yüksek ücret alanlar için istenmeyen bir vergi iade sistemidir.

 

YASAL MEVZUAT

 

Asgari geçim indirimi, 5615 sayılı kanunun 2.maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun mülga 32.maddesi ile yapılan değişiklikler sonucu vergi mevzuatımıza girmiş, 4 Aralık 2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 265 sayılı tebliğ ile 01.01.2008 tarihinden itibaren hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

 

5615 sayılı kanunun 32.maddesi ile, asgari geçim uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tüm gerçek kişiler faydalanabilmektedir. İndirim tutarının tespitinde gerçek kişilerin gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınmaktadır. Asgari geçim indiriminde ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının kişinin kendisi için %50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için %10, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5 ve diğer çocuklar için %5'dir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam sayılmak üzere bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.

 

Asgari geçim indiriminde göze çarpan ve bilinmesi gereken hususlar aşağıda verilmiştir.

 

1.      Mahsup edilecek asgari geçim indirimi, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır. Mahsup edilecek kısım fazla olması halinde iade yapılmayacaktır.

2.      Çocuk tabiri, mükellefle oturan ve mükellefçe bakılan (nafaka verilen, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder.

3.      Eş tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişidir.

4.      İndirim, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır.

5.      Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

6.      İndirimden ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir.

7.      İndirim konusu rakam 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücrettir.

8.      Yılın başında belirlenen asgari ücret üzerinden hesap edilir. Yıl içinde asgari ücretin artması halinde bile değişiklik yapılamaz.

9.      SGDP ödeyenlerde indirimden faydalanabilecektir.

10.   İndirimden;

- Ücretleri, diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,

- Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,

- Başka bir kanun hükmü(3218, 4490,4691 sayılı kanunlar vb.) uyarınca ücretlerinden gelir 

   vergisi tevkifatı yapılmayanlar,

- Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler yararlanamayacaktır.

11.   Net ücret sözleşmesi ile çalışanlarda asgari geçim indirimi uygulanacak olup net ücretin üzerine ilave yapılarak ödenecektir.

12.   Sakatlık indirimine sahip ücretli, sakatlık indirimi mahsubundan sonra kalan geliri vergi matrahına göre indirimden faydalanabilecektir.

13.   Durumlarında değişiklik olanlar (evlenme, boşanma, ölüm, doğum gibi) işverene 1 ayda bildirecektir.

14.   Değişiklikler işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

15.   Eşlerin ikisi de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

16.   Münhasıran emekli maaşı alanlarda, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.

17.   Muhtasar Beyanname üzerinde asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilebilmesi için, söz konusu tutarın ödenmiş olması gerekmektedir. Ücretlilere ödenmeyen tutarların mahsup edilmesi halinde işverenlerce eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir vergisi tevkifatlı olarak değerlendirilecektir.

18.   3 aylık dönemler halinde beyanname verenler her ay asgari geçim indirimini peşin ödeyecekler ve 3 aylık beyannamede mahsup edeceklerdir.

19.   Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde asgari geçim indirimi uygulaması en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.

20.   Ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi o ayda eksik beyan edilmiş kabul edilecek, işverenler hakkında cezalı tarhiyat yapılacaktır.

21.   İşçi-memur ayrımı gözetmeksizin asgari geçim indirimi uygulanacaktır.

 

2011 yılında uygulanacak asgari geçim indirim tutarları aşağıda verilmiştir. Bu tutarlara, net ücret eklenerek ücretliye ödeme yapılacaktır.

 

         Bekar                                              59,74 TL

         Evli, eşi çalışan, çocuksuz                 59,74 TL

         Evli, eşi çalışan, 1 çocuk                   68,70 TL

         Evli, eşi çalışan, 2 çocuk                   77,66 TL

         Evli, eşi çalışan, 3 çocuk                   83,63 TL

         Evli, eşi çalışan, 4 çocuk                   89,61 TL

         Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz           71,69 TL

         Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuk             80,65 TL

         Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuk             89,61 TL

         Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuk             95,58 TL

         Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuk           101,55 TL

 

 

ÖDENMEMESİ HALİNDE CEZAİ MÜEYYİDELER

 

Asgari geçim indiriminin ödenmemesi, iş kanunu ve vergi kanunları yönünden suç teşkil etmektedir. İş kanunu yönünden uygulanacak ceza miktarı, her işçi ve her ay için 123 TL'dir. Asgari geçim indirimin ödenmemesi, işçi açısından iş kanununun 24/11-c maddesi gereği haklı nedenle derhal fesih sebebi olabilir kanaatindeyim.

 

İşveren, asgari geçim indirimini işçiye ödemediği gibi, o ay ki tahakkuk eden gelir vergisinden mahsup etmesi halinde kendisi kazançlı çıkacağını düşünüyorsa yanılmaktadır. Yaptığı bu işlemle hem vergi kaybına neden olmakta hemde asgari ücretle çalıştırdığı işçinin hakkını yemektedir. İşveren, tespiti halinde kendisine vergi ziyaı cezası kesileceğini de unutmamalıdır.

 

 

Özcan BAYRAM

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


 
Bu makale SMMM Özcan BAYRAM tarafından  19.01.2011 tarihinde yazılmış ve  11858  kişi tarafından okunmuştur.

Bu Makaleye Henüz Yorum Yazılmamış!


Yorum Yaz
Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Siteye Giriş Yapın Ya Da Üye Olun!Bu site, en son 04.09.2016 tarihinde güncellenmiştir.
Hellac.Com Güvenlik ve Gizlilik Bildirimi
Copyright © 2007-2016 - Tüm Hakları S.M. Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ'a aittir.
Kaynak gösterilmeden içerik kopyalanması yasaktır.


Powered by Pordus.Com © 2008 - 2016 Pordus Team
27.10.2016 11:46:02