Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Katma Değer Vergisi Nedir, Hangi Dönemlerde Beyan Edilir?

Katma Değer Vergisi Nedir, Hangi Dönemlerde Beyan Edilir?

Katma Değer Vergisi (KDV) dolaylı bir bir vergidir. KDV mal teslimi ve hizmet ifalarından doğmaktadır. Vergiyi doğuran olayın tekemmül etmesiyle KDV hesaplanmaktadır.  KDV hesaplamalarında %1, %10 ve %20 olmak üzere üç farklı oran söz konusudur.

KDV İadesi Nedir, Hangi Durumlarda KDV İadesi Alınabilir?

KDV İadesi Nedir, Hangi Durumlarda KDV İadesi Alınabilir?

KDV iadesi indirimli orana tabi işlemlerden doğmaktadır. Devlet, bazı mal teslim ve hizmet ifalarında indirimli oran uygulamaktadır. Mal teslimi ve hizmet ifaları için yüklenilen KDV belli şartlar altında mükelleflere iade edilmektedir.

Vergi Kanunlarında Yer Alan Gecikme Faizi Oranı %2,5'tan %3,5'a yükseltildi

Vergi Kanunlarında Yer Alan Gecikme Faizi Oranı %2,5'tan %3,5'a yükseltildi

Vergi kanunlarında yer alan gecikme faizi, gecikme zammı, pişmanlık zammı oranı 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla %2,5'tan %3,5'a, tecil faiz oranı ise %24'ten %36'ya yükseltildi.

Maliye Yurt Dışı Şüpheli Alacakla İlgili Görüşünü Esnetti

Maliye Yurt Dışı Şüpheli Alacakla İlgili Görüşünü Esnetti

Tahsil edilemeyen yurt dışı alacaklarına karşılık ayrılabilmesi için ilgili ülkede dava veya icra yoluna başvurulması gerekmektedir.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir, Hangi Vergiler Uzlaşma Kapsamındadır?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir, Hangi Vergiler Uzlaşma Kapsamındadır?

Vergi incelemelerine dayanılarak mükellefler adına tarh edilecek vergiler ve vergi asıllarına bağlı vergi ziyaı cezaları ile özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamındadır.

Kayıt Dışıyla Mücadele İçin Akaryakıt İstasyonlarına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kurulacak

Kayıt Dışıyla Mücadele İçin Akaryakıt İstasyonlarına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kurulacak

Akaryakıt istasyonları, TTO’ları temin ederek en geç 31/12/2024 tarihine kadar taktıracaktır.

E-Defter ve E-Belgelerin Vergi İncelemesine Yetkili Olanlara İbraz Edilmemesi Fiili Gizleme Suçunu Oluşturur Mu?

E-Defter ve E-Belgelerin Vergi İncelemesine Yetkili Olanlara İbraz Edilmemesi Fiili Gizleme Suçunu Oluşturur Mu?

E-defter ve e-belgeler GİB'de mevcut ve ulaşılabilir olduğundan bahisle ibraz edilmesine gerek olmadığı ileri sürülebilir mi?

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve Bu Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumların Kazançlarında İndirim Uygulaması

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve Bu Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumların Kazançlarında İndirim Uygulaması

7412 sayılı Kanunla kurulan İFM bölgesinde  faaliyette bulunan kurumlara bölgede elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi indirimi imkanı getirilmiştir.

Fatura Düzenlenirken KDV Oranının Eksik Hesaplanması Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesini Gerektirir Mi?

Fatura Düzenlenirken KDV Oranının Eksik Hesaplanması Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesini Gerektirir Mi?

VUK'ta fatura düzenlenirken KDV oranının eksik hesaplanması özel usulsüzlük cezası kesilmesi gereken eylemler arasında gösterilmediğinden özel usulsüzlük cezası kesilemez.

Başkasının Kredi Kartıyla Yapılan Ödemelerde Belge Düzeni

Başkasının Kredi Kartıyla Yapılan Ödemelerde Belge Düzeni

Üçüncü kişilere ait kredi kartı ile fatura bedelinin ödenmesi ancak; satıcı, alıcı ve kredi kartı sahibi (üçüncü kişi) bir arada ve fiilen satış esnasında bulunması halinde veya kredi kartı sahibi ile birlikte düzenleyecekleri talimat formu ile mümkündür.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)  Boş Olsa Bile Verilmeli Mi?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) Boş Olsa Bile Verilmeli Mi?

Sonraki ay veya aylarda beyana tabi işlem yoksa beyannamenin; “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek boş gönderilmesi gerekmektedir.

Azami yedi günden fazla geriye dönük fatura düzenlenirse ceza kesilemez

Azami yedi günden fazla geriye dönük fatura düzenlenirse ceza kesilemez

Faturanın azami yedi gün içinde düzenlenmemesi fiiline VUK'da ceza öngörülmemiştir.