Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Başkasının Kredi Kartıyla Yapılan Ödemelerde Belge Düzeni

  • 3285 09 Ağustos 2023, 14:38

Vergi Usul Kanunu'nun 230 uncu maddesinde düzenlenen fatura nizamı hakkındaki uygulamalar ile aynı maddenin ikinci fıkrasına göre; birinci sınıf ve ikinci sınıf mükellefler satışlarının (2024 yılı için) 6.900 TL’yi aşan kısmına fatura bu tutarı aşmayan satışlar için Perakende Satış Fişi veya ÖKC  fişi düzenlemek zorundadırlar. 

Mükellefler yaptıkları satışların bedellerini genellikle kredi kartıyla tahsil etmektedirler. Kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda zaman zaman kart sahibi ile fatura borçlusu farklı kişiler olabilmektedir. Bu farklılık fatura borçlusunun alacaklı olduğu müşterisinin (kredi kartı sahibi üçüncü kişi) ödemeyi kendisine değil de borçlu olduğu  kişiye yapmasını istemesinden kaynaklanmaktadır. 

Borçlar Kanunu’nun 196 ncı maddesi “Borçlunun yerine yenisinin geçmesi ve borcundan kurtarılması, borcu üstlenen ile alacaklı arasında yapılacak sözleşmeyle olur. İç üstlenme sözleşmesinin, üstlenen veya onun izni ile borçlu tarafından alacaklıya bildirilmesi, dış üstlenme sözleşmesinin yapılmasına ilişkin öneri anlamına gelir. Alacaklının kabulü açık veya örtülü olabilir. Alacaklı, çekince ileri sürmeksizin üstlenenin ifasını kabul eder veya onun borçlu sıfatı ile yaptığı diğer herhangi bir işleme rıza gösterirse, borcun üstlenilmesini kabul etmiş sayılır.” hükmü gereğince bir sözleşme yapması halinde üçüncü şahısların kredi kartı ile borçlarını ödeyebilecekleri değerlendirilmektedir. Ancak, bu aşamada mükellefin sözleşme yapması pratikte mümkün görünmemektedir. 

Üçüncü kişilere ait kredi kartı ile fatura bedelinin ödenmesi ancak, satıcı-alıcı-kredi kartı sahibi (üçüncü kişi) bir arada ve fiilen satış esnasında bulunması halinde veya kredi kartı sahibi ile birlikte düzenleyecekleri "talimat formu" ile mümkün olabilecektir. Talimat formu karşılıklı olarak ıslak imza ile imzalanmalıdır.

Diğer taraftan işlemlerin her aşamasında fatura ve belge düzenine uyulacağı tabidir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konu ile ilgili özelgelerinde başkasına ait borcun bir başkasının kredi kartı ile ödenemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamakla birlikte, söz konusu ödemeyi yapan ile fatura borçlusunun ispatının faturayı düzenleyene (satıcıya) ait olduğu belirtilmektedir.

Örnek talimat formunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Sorunuz varsa, sorunuzu buradan ekleyebilirsiniz. Sorunuz değerlendirildikten sonra en kısa sürede tarafınıza geri bildirim yapılacaktır.

YASAL UYARI : İnternet sitemizde yer alan yazıların tüm hakları saklıdır. Ancak yazar ve site kaynağının aktif linkine yer verilerek alıntı yapılabilir. YAZILAR AYNEN YAYIMLANAMAZ. Aksi yönde eylemler hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki tazminat ve ceza hükümlerinin uygulanması için hukuki süreçler başlatılacaktır.