Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2023

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2023

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,15 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2023

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2023

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Katma Değer Vergisi Nedir, Hangi Dönemlerde Beyan Edilir?

Katma Değer Vergisi Nedir, Hangi Dönemlerde Beyan Edilir?

Katma Değer Vergisi (KDV) dolaylı bir bir vergidir. KDV mal teslimi ve hizmet ifalarından doğmaktadır. Vergiyi doğuran olayın tekemmül etmesiyle KDV hesaplanmaktadır.  KDV hesaplamalarında %1, %10 ve %20 olmak üzere üç farklı oran söz konusudur.

KDV İadesi Nedir, Hangi Durumlarda KDV İadesi Alınabilir?

KDV İadesi Nedir, Hangi Durumlarda KDV İadesi Alınabilir?

KDV iadesi indirimli orana tabi işlemlerden doğmaktadır. Devlet, bazı mal teslim ve hizmet ifalarında indirimli oran uygulamaktadır. Mal teslimi ve hizmet ifaları için yüklenilen KDV belli şartlar altında mükelleflere iade edilmektedir.

Türkiye’nin Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi’ndeki 7'nciliği

Türkiye’nin Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi’ndeki 7'nciliği

Türkiye 2022’deki 10’culuğundan üç sıra yükselerek 7’ncilikte bulunuyor. Listenin başında sırasıyla, Estonya, Letonya, Yeni Zelanda, İsviçre, Çek cumhuriyeti ve Lüksemburg yer alıyor.

Vergi Kanunlarında Yer Alan Gecikme Faizi Oranı %2,5'tan %3,5'a yükseltildi

Vergi Kanunlarında Yer Alan Gecikme Faizi Oranı %2,5'tan %3,5'a yükseltildi

Vergi kanunlarında yer alan gecikme faizi, gecikme zammı, pişmanlık zammı oranı 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla %2,5'tan %3,5'a, tecil faiz oranı ise %24'ten %36'ya yükseltildi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2023

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2023

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2023

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2023

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.

Engelli BAĞ-KUR'luların Erken Emekliliği

Engelli BAĞ-KUR'luların Erken Emekliliği

1 Ekim 2008 öncesinde BAĞ-KUR’lu olan engellilere erken emeklilik hakkı tanınmamışken bu tarihten sonra BAĞ-KUR’lu engellilere erken emeklilik hakkı tanınmıştır.

Bağ-Kur  Prim İndirim/Teşvik Tutarları ve Yararlanma Şartları Nelerdir?

Bağ-Kur Prim İndirim/Teşvik Tutarları ve Yararlanma Şartları Nelerdir?

2023 2. dönem Bağ-Kur 5 puanlık prim indirim ve/veya teşvikinden yararlanma şartları ve güncel prim tutarları yazımızda yer almaktadır.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik

Söz konusu tebliğ, 1/11/2023 tarih 32356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Maliye Yurt Dışı Şüpheli Alacakla İlgili Görüşünü Esnetti

Maliye Yurt Dışı Şüpheli Alacakla İlgili Görüşünü Esnetti

Tahsil edilemeyen yurt dışı alacaklarına karşılık ayrılabilmesi için ilgili ülkede dava veya icra yoluna başvurulması gerekmektedir.

Erken emekli olmanın yolları

Erken emekli olmanın yolları

Çalışan olarak, sosyal güvenlik mevzuatımızda yer alan ve pek bilinmeyen bazı fırsatlardan yararlanarak erken emekli olma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu fırsatların neler olduğu makalemizde yer almaktadır.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir, Hangi Vergiler Uzlaşma Kapsamındadır?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir, Hangi Vergiler Uzlaşma Kapsamındadır?

Vergi incelemelerine dayanılarak mükellefler adına tarh edilecek vergiler ve vergi asıllarına bağlı vergi ziyaı cezaları ile özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamındadır.

Kayıt Dışıyla Mücadele İçin Akaryakıt İstasyonlarına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kurulacak

Kayıt Dışıyla Mücadele İçin Akaryakıt İstasyonlarına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kurulacak

Akaryakıt istasyonları, TTO’ları temin ederek en geç 31/12/2024 tarihine kadar taktıracaktır.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2023

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2023

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,55 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2023

Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2023

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.

E-Defter ve E-Belgelerin Vergi İncelemesine Yetkili Olanlara İbraz Edilmemesi Fiili Gizleme Suçunu Oluşturur Mu?

E-Defter ve E-Belgelerin Vergi İncelemesine Yetkili Olanlara İbraz Edilmemesi Fiili Gizleme Suçunu Oluşturur Mu?

E-defter ve e-belgeler GİB'de mevcut ve ulaşılabilir olduğundan bahisle ibraz edilmesine gerek olmadığı ileri sürülebilir mi?

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve Bu Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumların Kazançlarında İndirim Uygulaması

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve Bu Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumların Kazançlarında İndirim Uygulaması

7412 sayılı Kanunla kurulan İFM bölgesinde  faaliyette bulunan kurumlara bölgede elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi indirimi imkanı getirilmiştir.

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Emlak vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edildi.

Fatura Düzenlenirken KDV Oranının Eksik Hesaplanması Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesini Gerektirir Mi?

Fatura Düzenlenirken KDV Oranının Eksik Hesaplanması Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesini Gerektirir Mi?

VUK'ta fatura düzenlenirken KDV oranının eksik hesaplanması özel usulsüzlük cezası kesilmesi gereken eylemler arasında gösterilmediğinden özel usulsüzlük cezası kesilemez.

2023/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Belli Oldu

2023/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Belli Oldu

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023/2 Yılı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 12.08.2023 tarih 32277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.07.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Konkordato Gider Avansı Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

Konkordato Gider Avansı Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

11.08.2023 tarih 32276 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Konkordato Gider Avansı Tarifesi" adlı tebliği ile konkordato gider avanslarında 11.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  değişiklik yapılmıştır.

Başkasının Kredi Kartıyla Yapılan Ödemelerde Belge Düzeni

Başkasının Kredi Kartıyla Yapılan Ödemelerde Belge Düzeni

Üçüncü kişilere ait kredi kartı ile fatura bedelinin ödenmesi ancak; satıcı, alıcı ve kredi kartı sahibi (üçüncü kişi) bir arada ve fiilen satış esnasında bulunması halinde veya kredi kartı sahibi ile birlikte düzenleyecekleri talimat formu ile mümkündür.