Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Şirket Kuruluş İşlemleri

Şirket Kuruluş İşlemleri

Ticari İşletme Kuruluşu

Ticari işletme, karmaşık olmayan şahsi yönetim şekli, işletme sahibinin her türlü kararı kendi alabilmesi gibi birçok kolaylık sağlar. Ticari işletmelerinin kuruluşu ve kapanışının, kısa sürede yapılabilmesi büyük bir avantajdır. Ticari işletme bu özellikler açısından avantajlı olmasının yanında işletme ölçeği büyüdükçe bu avantajları kaybedebilir. Özellikle kazancın artmasıyla gelir vergisine tabi olması sebebiyle, kar kolaylıkla işletme sermayesine eklenemez ve yüksek vergi yüküyle karşılaşılmasına sebebiyet verebilir. Sonuç olarak ticari işletme karmaşık olmayan, küçük boyutlardaki işletmeler için en uygun işletme türüdür.

Adi Ortaklık Kuruluşu

En az iki gerçek kişinin veya bir gerçek kişi iile tüzel kişinin ortaklaşa ticari işletme kurmasıdır.  Borçlar Kanuna tabidir. Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Ortaklar ayrı ayrı gelir vergisi  veya kurumlar vergisi mükellefidir.  

İş Ortaklığı Kuruluşu

İş ortaklığı birden fazla şirket arasında kurulabilmektedir. Gerçek kişi ile tüzel kişiliğin ve ya gerçek kişi ile gerçek kişinin iş ortaklığının tescili yapılmamaktadır. İş ortaklığı belirli bir iş konusu ile sınırlı olarak kurulmalıdır. (örneğin; Konya-Antalya karayolunun yapımı, Konya Bölge Hastanesinin Yapımı vb.) Her türlü inşaat yapımı ve satımı gibi genel ibareler yazılmamalı. Bu tür genel işler iş ortaklığı ile değil şirketler eliyle yapılmalıdır. İş Ortaklığı sözleşmesinin Unvanında “İş Ortaklığı Ticari İşletmesi” ibareleri yer almalı, sözleşme içeriğinde ADİ ORTAKLIK vb. ibareler olmamalıdır. 

Limited Şirket Kuruluşu

En çok kurulan şirket türüdür. Limited şirket bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir.  En az sermaye tutarı 10.000 TL'dir. Kuruluş sırasında taahhüt edilen sermayenin ¼`ünün banka hesabına bloke zorunluluğu kaldırılmıştır. Yönetim şekli fazla karmaşık olmamakla birlikte şahıs şirketi kadar basit değildir. Ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Orta ölçekli işletmeler için tavsiye edilen şirket türüdür.

Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim şirket bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Kuruluş işleri, yasal prosedürler bakımından zorlu ve karışık süreçleri olan bir şirket türüdür. Yasal ve mali risklerin yüksek olduğu bu şirket türünde, doğru adresten destek almak çok önemlidir. Orta ve büyük ölçekli işletmeler için tavsiye edilen şirket türüdür. Anonim şirket sermaye tutarı en az yani anonim şirket asgari sermaye 50.000 TL olmalıdır. Sermaye tutarının 1/4’ü bankada bloke edilmelidir. Bloke edilen tutar şirket açılış işlemleri tamamlanınca çekilebilir.

Kooperatif Kuruluşu

Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki imzaların Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanması gerekir. Kooperatifler Kanunu’nda kimlerin kurucu olacağı ve kimlere kurucu deneceği açıklanmamıştır.  Ancak, “Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur” denilmektedir.

Sorunuz varsa, sorunuzu buradan ekleyebilirsiniz. Sorunuz değerlendirildikten sonra en kısa sürede tarafınıza geri bildirim yapılacaktır.

Online danışmanlık hizmeti satın almak istiyorsanız buraya tıklayınız veya daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.