Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Ferdi Asım Hellaç kimdir?

Ferdi Asım Hellaç kimdir?

Mali Müşavir, İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı, Mali Bilirkişi, Yazar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğdu.

Lise öğrenimini Karadeniz Ereğli Ticaret Meslek Lisesi'nde, yükseköğrenimini Akdeniz Üniversitesi՚nde, yüksek lisansını Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalında  “Vergi, Vergiye Karşı Tepkiler Zonguldak İli Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri“ konulu teziyle  tamamladı.

SMMM stajını mali müşavirlik ofisinde yaptı. 2008 yılında katıldığı mesleki yeterlilik sınavında başarılı olup  19 Eylül 2008 tarihinde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını almaya hak kazandı. 13 Ekim 2008 tarihinden itibaren Zonguldak Mali Müşavirler Odası'nın bağımsız çalışanlar kütüğüne kayıtlı olup, Kdz. Ereğli՚de serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik faaliyetine halen devam etmektedir.

Mükelleflerin demografik özelliklerinin vergiye karşı tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini,  mükelleflerin vergiye karşı tepki biçimlerini çoklu boyutlarıyla ele alarak araştırdı. Yaptığı inceleme ve araştırmalar ulusal ve uluslararası  hakemli akademik dergilerde yayımlandı. Bazı akademik çalışmaları ABD'nin Louisiana eyaletinde gerçekleştirilen Uluslararası İşletme Araştırmaları Enstitüsü (IGBR) tarafından düzenlenen konferanslarda, katılımcı bilim insalarına sunumu yapıldı.

Vergi ve muhasebe alanında akademik makaleler kaleme almaya devam etmekte olup, kaleme aldığı makaleler akademik dergilerde yer almaktadır. Yayımlanmış iki adet kitabının yanı sıra mali mevzuat sitelerinde vergiye dair güncel konularda makaleleri yayımlanmaktadır.

- Yayımlanan Kitapları
- Yayımlanan Makale ve Bildirileri 
- Ofisimiz Hakkında
- İlkelerimiz