Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Kılavuz ve Rehberler

Kılavuz ve Rehberler

A- KILAVUZLAR

1- Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Kılavuzu (2024)

2- Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Kılavuzu (2024)

B- REHBERLER ve BROŞÜRLER

1- Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü

2- Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi

3- Hazır Beyan Sistemi Broşürü

4- Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi

5- Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

6- Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

7- Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü

8- Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi

9- Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

10- Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

11- Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

12- Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

13- Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

14- Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi

14- Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Rehberi

15- G.V.K. Geçici 67'inci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

16- Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü

17- İşe Yeni Başlayan Serbest Meslek Erbaplarının Hak ve Ödevleri Broşürü

18- İşe Yeni Başlayan Ticari Kazanç Mükelleflerinin Hak ve Ödevleri Broşürü

19- Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezası Rehberi

20- Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü

21- Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi

22- Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi