Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Sermaye Piyasası Mevzuatı

Sermaye Piyasası Mevzuatı

A- KANUN

1- Sermaye Piyasası Kanunu

B- TEBLİĞLER

1- Pay Tebliği 

2- Kar Payı Tebliği 

3- Birleşme ve Bölünme Tebliği 

4- Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği 

5- Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği 

6- Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 

7- Kurumsal Yönetim Tebliği 

8- Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği 

9- Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Tebliği 

10- Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak  Tedbirler Tebliği 

11- Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği 

12- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 

13- Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği 

14- Borçlanma Araçları Tebliği 

15- Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği 

16- Kira Sertifikaları Tebliği 

17- Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 

18- Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği 

19- Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği 

20- Kitle Fonlaması Tebliği

21- İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği

22- Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği

23- Geri Alınan Paylar Tebliği

24- Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

25- Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği

26- Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği

27- İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği

C- YÖNETMELİKLER

1- Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği