Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
SMMM Rapor Örnekleri

SMMM Rapor Örnekleri

Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait SMMM Raporu
Ortaklar Alacaklarının (Ortaklara Borçların) Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği
KOBİ Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği
Sermaye Azaltmada SMMM Rapor Örneği
Sermaye Azaltmada Yönetim Kurulu / Müdürler Kurulu Rapor Örneği
Tasfiyeden Dönüşte (Çıkışta) SMMM Rapor Örneği
Tasfiyeden Dönüşte (Çıkışta) Tasfiye Memuru / Memurları Rapor Örneği
Geçmiş Yıl Karlarının Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği
Şirketin Faal Olduğuna İlişkin SMMM Rapor Örneği
Fert Firma Tür Değişikliği SMMM Raporu
Tam Bölünme, SMMM Rapor Örneği
Kısmi Bölünme, SMMM Rapor Örneği
Normal Birleşme, SMMM Rapor Örneği
Kolay Birleşme, SMMM Rapor Örneği
Tür Değişikliği, SMMM Rapor Örneği

Notlar:
Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulacak raporlar; İşlem türüne göre ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi, istenilen bilgilere yer verilmesi koşulu ile tek rapor olarakta düzenlenebilir.

Bu raporların düzenlenmesi aşamasında geçmişe dönük defter ve benzeri kayıt bilgilerinin olmaması halinde, Raporların güncel kayıt bilgileri (defter veya diğer bilgiler) ile düzenlenmesi gerekmektedir.

Tüm raporlarınızın inceleme bölümü başlığı altında öz varlık hesaplama tablosuna yer verilerek, sermayenin ödendiği ve TTK 376. maddeye göre yarısının korunup korunmadığı dip notu ile yazılması gerekmektedir.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde, Sermaye artırımlarında düzenlenecek müşavir raporuna göre şirketin özvarlığının tescilli sermayesinin 1/2 nin altına veya eksiye düşmesi halinde; TTK 376.maddenin uygulanması tebliğinin 10.maddesi a ve b bentlerine göre artırılacak sermaye miktarı ile ödenmesi gereken sermaye miktarının hesaplanma yöntemi, burada, Anonim Şirketler sermaye artışı veya Limitet Şirketler sermaye artışı başlıkları altında yer verilmiştir.

Kaynak: İSMMMO