Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
SMMM Rapor Örnekleri

SMMM Rapor Örnekleri

1- Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait SMMM Raporu

2- Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespitine Ait SMMM Raporu

3- Ortaklar Alacaklarının (Ortaklara Borçların) Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

4- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

5- KOBİ Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

6- Sermaye Azaltmada SMMM Rapor Örneği

7- Sermaye Azaltmada Yönetim Kurulu / Müdürler Kurulu Rapor Örneği

8- Tasfiyeden Dönüşte (Çıkışta) SMMM Rapor Örneği

9- Tasfiyeden Dönüşte (Çıkışta) Tasfiye Memuru / Memurları Rapor Örneği

10- Geçmiş Yıl Karlarının Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

11- Şirketin Faal Olduğuna İlişkin SMMM Rapor Örneği

12- Fert Firma Tür Değişikliği SMMM Raporu

13- Tam Bölünme, SMMM Rapor Örneği

14- Kısmi Bölünme, SMMM Rapor Örneği

15- Normal Birleşme, SMMM Rapor Örneği

16- Kolay Birleşme, SMMM Rapor Örneği

17- Tür Değişikliği, SMMM Rapor Örneği

Notlar:
Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulacak raporlar; İşlem türüne göre ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi, istenilen bilgilere yer verilmesi koşulu ile tek rapor olarak da düzenlenebilir.

Bu raporların düzenlenmesi aşamasında geçmişe dönük defter ve benzeri kayıt bilgilerinin olmaması halinde, raporların güncel kayıt bilgileri (defter veya diğer bilgiler) ile düzenlenmesi gerekmektedir.

Tüm raporlarınızın inceleme bölümü başlığı altında öz varlık hesaplama tablosuna yer verilerek, sermayenin ödendiği ve TTK 376'ncı maddeye göre yarısının korunup korunmadığı dip notu ile yazılması gerekmektedir.

Sermaye artırımlarında düzenlenecek mali müşavir raporuna göre şirketin özvarlığının tescilli sermayesinin 1/2 nin altına veya eksiye düşmesi halinde; TTK 376'ncı maddenin uygulanması tebliğin 10'uncu maddesi a ve b bentlerine göre artırılacak sermaye miktarı ile ödenmesi gereken sermaye miktarının hesaplanma yöntemi ve diğer hususlara  yer verilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Soru veya hizmet talepleriniz için buraya tıklayınız.

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir