Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Temel Vergi Kanunları

Temel Vergi Kanunları

A- TEMEL VERGİ KANUNLARI VE TEBLİĞLERİ

SIRA NO 

KANUN NO

KANUNUN ADI

TEBLİĞ

GEREKÇESİ

1

193

Gelir Vergisi Kanunu

-

Gerekçe

2

5520

Kurumlar Vergisi Kanunu

(Seri No:1) 

Gerekçe

3

213

Vergi Usul Kanunu

-

Gerekçe

4

3065

Katma Değer Vergisi Kanunu 

Genel Tebliğ

Gerekçe

5

4760

Özel Tüketim Vergisi Kanunu 

(I), (II), (III), (IV),

Gerekçe

6

488

Damga Vergisi Kanunu

Genel Tebliğ

-

7

197

Motorlu Taşıtlar Vergisi  Kanunu

Genel Tebliğ

-

8

492

Harçlar Kanunu

Genel Tebliğ

-

9

1319

Emlak Vergisi Kanunu 

Genel Tebliğ

-

10

2464

Belediye Gelirleri Kanunu

Genel Tebliğ

-

11

210

Değerli Kağıtlar Kanunu

Genel Tebliğ

-

12

7338

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

Genel Tebliğ

-

13

6183

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

(Sıra No:1)

Gerekçe

14

6802

Gider Vergileri Kanunu

Genel Tebliğ

Gerekçe


B- YAPILANDIRMA VE VARLIK BARIŞI KANUNLARI VE TEBLİĞLERİ

SIRA NO

KANUN NO

KANUNUN ADI

TEBLİĞİ

GEREKÇESİ

1

7143

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

(Seri No:5)

-

2

7256

7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

(Seri No:1) 

-

3

7326

7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

(Seri No:1)

-

4

7417

7417 Sayılı Torba Kanunla Getirilen Varlık Barışı (KVK Geçici 15. Mad)

(Seri No:1) 

-

5

7440

7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

(Seri No:1) (Seri No: 2)

-

C- ÖNEMLİ SİRKÜLER ve TEBLİĞLER

1- 60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri

2- Elektronik Defter Genel Tebliği (Seri No:1)

3- e-Fatura Uygulaması (VUK Genel Tebliği Sıra No:509)

D- LİSTE, ORAN VE TARİFELER

1- Güncel KDV Oranları Listesi (2024)

2- Güncel Amortisman Oranları Listesi (2024)

3- Gecikme Zammı Tablosu (2024)

4- Gelir Vergisi Tarifesi (2024)

5- Özel Tüketim Vergisi Oranları (2024)

6- Damga Vergisi Tutar ve Oranları (2024)

E- VERGİ TAKVİMİ

1- Güncel Vergi Takvimi (2024)

2- Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri (2024)