Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Yayımlanan Makale ve Bildiriler

Yayımlanan Makale ve Bildiriler

A- YAYIMLANAN MAKALELERİ

A.1-ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER

1. "TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı: Yıllara Sarî İnşaat Sözleşmeleri Kapsamında Enflasyon Düzeltme Hesaplarına İlişkin Bir Uygulama", Vergi Raporu Dergisi, 297. Sayı (Haziran/2024) ss. 33-43, 2024 Bağlantı

2. "Mükelleflerin Vergi Adaletine ve Adil Bir Vergi Sisteminin Demokrasiye Etkisine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, 469. Sayı (Eylül/2020) ss. 74-83, 2020 Bağlantı

3. "Mükelleflerin Vergi Gelirlerinin Değerlendirilmesinde Devlete Duyulan Güvene İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, 456. Sayı (Ağustos/2019), ss. 90-101, 2019, Bağlantı

4. "Mükelleflerin Vergi Mevzuatı, Vergi Oranları ve Vergi Yüküne İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması”Vergi Sorunları Dergisi, 360. Sayı (Eylül-2018), ss. 124-137, 2018, Bağlantı

5. “Gelir Vergisi Mükelleflerinin Demografik Özelliklerinin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarına EtkisiMali Çözüm Dergisi/Financial Analysis,146. Sayı (Mart-Nisan 2018), ss. 143-171, 2018, Bağlantı

6. "Mükelleflerin Verginin Ahlaki Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması" Vergi Sorunları Dergisi, 355. Sayı (Nisan-2018), ss. 85-101, 2018, Bağlantı

A.2- ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER:

1. Hellaç F. A, Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R.. "Analysis Of Turkish Taxpayers´ Perceptions For Goverment Tax Planing DecisionsReview of Business Reserarch, Volime 19, Number 2, October 2019, USA. pp. 37-44, Bağlantı

2. “The Effect Of Turkish Individual Taxpayers’ Demographic Characteristics On Tax-Related Attitudes And Behavior From The Viewpoint Of An Certified Public Accountant “ The Journal of Social Science26. number (2018-August), pp. 413-435, Bağlantı

B- HAKEMLİ KONGRE VE SEMPOZYUM BİLDİRİLERİNDE YER ALAN YAYIMLAR

1. Hellaç F. A., Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R., Analsyis Of The Rationale And Administration Of Taxes: Turkish Taxpayers’ Point Of Wiew ” Institute of Global Business Research, Spring 2020, Nashville, TN, USA, April 8-10, 2020, pp. 68, Bağlantı 

2. Hellaç F. A., Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R.,Analysis Of Turkish Individual Taxpayers´ Perceptions Based On Demographic Charactersitics For Governmental Tax Planning Decisions” Institute of Global Business Research, Spring 2019 New Orleans Conference, April 24-26, 2019, New Orleans, Louisiana, USA., pp. 45-46, Bağlantı,

- Öz Geçmişi
Yayımlanan Kitapları
- Ofisimiz Hakkında
- İlkelerimiz