Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Belli Oldu

ÖZET:

30.12.2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de 324 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

DETAYLAR:

30.12.2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de 324 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 2024 yılında uygulanacak had ve tutarlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1- Gelir Vergisi Kanunu'nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2024 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 33.000 TLolarak tespit edilmiştir.

2- Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 170 TLolarak tespit edilmiştir.

3- Gelir Vergisi Kanunu 23. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88 TLolarak tespit edilmiştir.

4- Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 6.900 TL,ikinci derece engelliler için 4.000 TL, üçüncü derece engelliler için 1.700 TLolarak tespit edilmiştir.

5- Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan yıllık işyeri kira bedeli, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000 TL, diğer yerlerde 34.000 TLolarak tespit edilmiştir.

6- Gelir Vergisi Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan hadler, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Alım satım yapanların yıllık alımları tutarı 690.000 TL'yi, satışları tutarı da 1.100.000 TL'yi aşmamalıdır.

- Yukarıdakiler dışındaki işlerle uğraşanların, yıllık gayrisafi iş hasılatları 340.000 TL'yi aşmamalıdır.

- Alım satım ile diğer işlerin beraber yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 690.000 TL'yi aşmamalıdır.

7- Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 87.000 TLolarak tespit edilmiştir.

8- Gelir Vergisi Kanunu'nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 200.000 TLolarak tespit edilmiştir.

9- Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesinde yer alan; tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2024 takvim yılı gelirleri için 230.000 TL(gelir vergisi tarifesinin 2. gelir dilimi) olarak uygulanacaktır.

10- Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 13.000 TLolarak tespit edilmiştir.

11- 193 sayılı Kanunun mükerrer 121. maddesi hükmü uyarınca, uyumlu mükellef indirimi 01.01.2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 6.900.000 TL'yi aşamayacağı tespit edilmiştir.

Ek:
Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:324)

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Sonraki
Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve tutarlar Belli Oldu

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 12 Ocak 2024, 19:34
  • Sirküler Adı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Belli Oldu
  • Sirküler Kategori Vergi mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER