Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Özet Döviz Pozisyon Raporunda Önemli Değişikler Yapıldı

ÖZET:

TCMB, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişilerin özet döviz pozisyon raporunu, takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde, bu raporlama amacıyla oluşturulan https://tcmbveri.gov.tr/  adresinde yer alan "Özet Döviz Pozisyon Raporu" linki üzerinden doldurarak bildirilmesi istenmişti.  Konuya ilişkin detaylar 2023/11 no.lu Sirkülerimizde açıklanmıştı.

TCMB, Raporlama sürecinde ilgili taraflardan alınan geri bildirimleri değerlendirmiş olup, geçiş sürecinin kolaylaştırılması için söz konusu raporlamanın kapsam ve süresinde birtakım değişiklikler yapmıştır.

DETAYLAR:

TCMB, Raporlama sürecinde ilgili taraflardan alınan geri bildirimleri değerlendirmiş olup, geçiş sürecinin kolaylaştırılması için söz konusu raporlamanın kapsam ve süresinde birtakım değişiklikler yapmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1- Merkezi olağanüstü hâl ilan edilen deprem ilerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutulmuştur.

2- Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir.

3- Aylık özet döviz pozisyon raporu için bildirim süresi "takip eden ayın ilk 10 iş günü" yerine "takip eden ayın son günü" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca:

a) Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelenmiştir.

b) Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023'e uzatılmıştır.

Ek:
Özet Döviz Pozisyon Raporu Bilgilendirme Yazısı

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

GÜNCELLEME: 

1-
Özet Döviz Pozisyon  Raporu gönderme işlemi 01.01.2024 tarihine ertelenmiştir. Konuya ilişkin sirkülerimiz için buraya tıklayınız.

2-  08.11.2023 tarih 32363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile 01.01.2024 tarihi itibarıyla uygulamadan kaldırılmıştır. 

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
TCMB Tarafından Beş Milyon TL ve Üzeri Kredi Borcu Olan Tüzel Kişilerden Talep Edilen Özet Döviz Pozisyon Raporu
Sonraki
Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 12 Nisan 2023, 23:34
  • Sirküler Adı Özet Döviz Pozisyon Raporunda Önemli Değişikler Yapıldı
  • Sirküler Kategori Diğer mevzuatlar
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER