Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

SGK Alacaklarında Uygulanan Gecikme Cezası Oranı %2'den %3'e Çıkarıldı

ÖZET:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 olarak uygulanan gecikme cezası oranı %3 ‘e çıkarıldı. Karar 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

DETAYLAR:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Cumhurbaşkanı, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı %1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda ilgili mevzuat bölümünde belirtilen Cumhurbaşkanı kararıyla SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 olarak uygulanan gecikme cezası oranı %3‘e çıkarılmıştır. Karar yayımı izleyen ay başından  (1 Nisan 2024) itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Ek:
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8256)

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı
Sonraki
6111 Sayılı Teşvik Uygulamasında Ustalık ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Değişikliğe Gidildi

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 14 Mart 2024, 23:56
  • Sirküler Adı SGK Alacaklarında Uygulanan Gecikme Cezası Oranı %2'den %3'e Çıkarıldı
  • Sirküler Kategori Sosyal güvenlik mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER