Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

SGK Alacaklarında Uygulanan Gecikme Cezası Oranı %2'den %3'e Çıkarıldı

12 Mart 2024 tarih 32487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla SGK alacaklarına uygulanan gecikme cezası oranı %3'e çıkarılmıştır. Karar 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı

2024 yılında başlayıp, 2024 yılı içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından 20.02.2024 tarih 32466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan birim maliyet bedellerinin esas alınması gerekmektedir.

01/01/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarları Belli Oldu

01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt günlük 666,75.-TL Aylık brüt 20.002,5 TL, net 17.002,12.-TL olarak açıklamıştır.

01.07.2023-31.12.2023 Döneminde Sigortalı Başına 500 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir

7456 sayılı Kanuna eklenen madde ile 01.07.2023 ila 31.12.2023 dönemi için asgari ücret desteği 500 TL olarak kararlaştırılmıştır.

01/07/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu

01/07/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt 13.414,50 TL net 11.402,32 TL olarak belirlendi.

Özel bina İnşaatlarında yaklaşık maliyet bedelinin hesabında değişiklik yapıldı

Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedelinin hesabında değişiklik yapıldı.

01/01/2023-31/12/2023 döneminde uygulanacak yeni asgari ücrete bağlı olarak değişen parametreler

05.01.2023 tarihli 2023/3 Sayılı SGK Genelgesi ile 2023 yılında uygulanacak parametreler yeniden belirlenmiştir.

2023 yılı asgari ücretin işverene maliyeti

01.01.2023 ila 31.12.2023 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücretin işverene maliyeti 11.759,40 TL’dir.

2013 yılı öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları silindi

28/12/2022 tarihine kadar bu kapsamda ödenmiş olan primler iade edilmeyecektir. 01/01/2013 tarihinden sonra tahakkuk etmiş bu kapsamdaki prim borçlarının tahsiline davam edilecektir.

SGK'dan Toptan Ödeme Şeklinde Alınan Sigorta Primleri İhya Edilebilir

5510 Sayılı Yasa'da belirtilen bazı hallerde yaşlılık toptan ödemesinin ihyası yapılabilecektir.

Hükümlülerin sigortalılıklarında ve prim ödeme yükümlülüğünde değişiklik yapıldı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının iş alanlarında çalıştırılan hükümlülerin sigortalılığında ve prim ödeme yükümlülüğünde değişiklik yapıldı.