Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik

Söz konusu tebliğ, 1/11/2023 tarih 32356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Emlak vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edildi.

2023/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Belli Oldu

2023/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Belli Oldu

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023/2 Yılı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 12.08.2023 tarih 32277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.07.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Konkordato Gider Avansı Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

Konkordato Gider Avansı Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

11.08.2023 tarih 32276 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Konkordato Gider Avansı Tarifesi" adlı tebliği ile konkordato gider avanslarında 11.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  değişiklik yapılmıştır.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapıldı

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapıldı

KVKK'nın 06.07.2023 tarih 2023/1154 sayılı karar no.su ile Veri Sorumluları Siciline Kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterlerinde değişiklik yapılmıştır.

Kamuya Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kamuya Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Covid 19 kapsamında uygulanan idari para cezalarının terkin edilmesi

Covid 19 kapsamında uygulanan idari para cezalarının terkin edilmesi

25.11.2022 tarih 32024 sayılı Resme Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile Covid 19 kapsamında uygulanan İPC'ler terkin edilecek.

Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması

Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması

Ticari defterlerin delil olma durumunun HMK ve TTK hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi.

Serbest bölgelerde şirket kurmanın avantajları ve şirket kuruluşu

Serbest bölgelerde şirket kurmanın avantajları ve şirket kuruluşu

Serbest bölgelerde şirket kurmanın avantajları nelerdir? Kuruluş işlemleri için neler yapılması gerekmektedir?

Kur Korumalı Mevduat Sisteminde değişiklik yapıldı

Kur Korumalı Mevduat Sisteminde değişiklik yapıldı

Yapılan değişikliğe göre 31.12.2021 ila 30.09.2022 tarihleri arasında mevcut olan DTH'ları hesap sahibinin talebi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilebilecek.