Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Kooperatif ve Üst Kuruluşları Ana Sözleşme İntibakı 26 Ekim 2024 Tarihine Kadar Yapılacak

Kooperatif ve Üst Kuruluşları Ana Sözleşme İntibakı 26 Ekim 2024 Tarihine Kadar Yapılacak

İntibak ettirme 26 Ekim 2024 tarihinde son bulacağından, işlemlerin bu tarihe kadar gerçekleştirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları kanun gereği dağılmış sayılacaktır.

Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranları Değişti

Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranları Değişti

1/4/2024 tarih 32507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB ile reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişiklik yapıldı.

İşçi İşveren Arasındaki İş İlişkisinde Belgeye Bağlama Görev ve Yetkisi İşverendedir

İşçi İşveren Arasındaki İş İlişkisinde Belgeye Bağlama Görev ve Yetkisi İşverendedir

Hukuk Genel Kurulu, kişinin alacağını belirleyebilmesi için aynı zamanda belgeye bağlanan yetkisinin veya bu konuda kendisine belge düzenlenip verilmiş olmasının gerekli olduğu yönünde içtihat vermiştir.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik

Söz konusu tebliğ, 1/11/2023 tarih 32356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Emlak vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edildi.

2023/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Belli Oldu

2023/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Belli Oldu

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023/2 Yılı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 12.08.2023 tarih 32277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.07.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Konkordato Gider Avansı Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

Konkordato Gider Avansı Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

11.08.2023 tarih 32276 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Konkordato Gider Avansı Tarifesi" adlı tebliği ile konkordato gider avanslarında 11.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  değişiklik yapılmıştır.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapıldı

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapıldı

KVKK'nın 06.07.2023 tarih 2023/1154 sayılı karar no.su ile Veri Sorumluları Siciline Kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterlerinde değişiklik yapılmıştır.

Kamuya Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kamuya Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Covid 19 kapsamında uygulanan idari para cezalarının terkin edilmesi

Covid 19 kapsamında uygulanan idari para cezalarının terkin edilmesi

25.11.2022 tarih 32024 sayılı Resme Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile Covid 19 kapsamında uygulanan İPC'ler terkin edilecek.