Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Vergi Kanunlarında Yer Alan Gecikme Faizi Oranı %2,5'tan %3,5'a yükseltildi

  • 130 14 Kasım 2023, 08:54

14 Kasım 2023 Tarih 32369 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7782 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlendi. Aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ( Seri: C Sıra No:7) ile 6183/48 Md. tecil faiz oranı ise yıllık %36 olarak uygulanacak.

Buna göre, 

14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak (kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da %3,5) uygulanacak.

Diğer taraftan  Tahsilat Genel Tebliği ( Seri: C Sıra No:7) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren yıllık %36 olarak belirlendi.

Ek:
1- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)

2- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir