Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
KDV İade Danışmanlığı

KDV İade Danışmanlığı

- Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,

- Nakden veya mahsuben iade işlemleri için gerekli bilgilerin verilmesi nakden veya mahsuben iade sürecinin takibi ve sonuçlandırılması,

- Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi,

- İade tutarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun sistem formatında hazırlanıp sisteme yüklenmesi,

- KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi,

- Vergi dairesince talep edilecek Özel amaçlı raporların hazırlanması,

- Her iade türündeki KDV iadesindeki usul ve esaslarla, iadelerde dikkat edilecek hususlar ile özellikli durumlara ilişkin kurumsal eğitimlerin verilmesi,

- Özel esaslara alınan mükelleflere özel esaslardan çıkmaları konusunda kurumsal danışmanlık hizmeti verilmesi,

konularında Ferdi Asım Hellaç Mali Müşavirlik Ofisi olarak profesyonel kadromuzla mükelleflere ve konuya ilgi duyan girişimcilere profesyonel destek sağlamaktayız.

Talebinizi aşağıda yer alan "Hizmet Talep Formu" aracılığıyla iletebilirsiniz, talebiniz değerlendirilerek en kısa sürede tarafınıza geri bildirim yapılacaktır.

Hizmet Talep Formu