Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Raporlama ve Mali Bilirkişilik

Raporlama ve Mali Bilirkişilik

Ayın Olan Sermayenin ve Devir Alınacak İşletmenin Değerinin Tespiti
Türk Ticaret Yasası’nın 293 ve 303 maddesi hükümlerine göre Anonim Şirketlerin ayın olan sermayenin ve devir alınacak işletmelerin değerlendirilmesi,


Borçların Sermayeye İlavesinde Yapılacak Tespit
Sermaye şirketlerinde bulunan borçların sermayeye ilavesi isteniyorsa bunların tutarının tespiti,

 
Bilanço Usulü Defter Tutan Mükelleflerin İşletmelerini Sermaye Şirketine Dönüştürme
GVK'nın “Vergilendirilmeyecek Diğer Kazanç ve İratlar” başlıklı 81 nci maddesi hükümlerine göre Kazancı Bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin Sermaye Şirketine dönüşmesinin istemesi halinde Bilançonun Öz Sermayesinin tespitinin yapılması,


Şirket Birleşmelerinde Yapılacak Tespit
Sermaye şirketlerinin birleşme kararı almaları halinde birleşecek şirketlerin öz sermayelerinin tespiti,


Faaliyet Tespiti
Ana sözleşmelerindeki süre maddesine göre süresi biten şirketlerin faaliyete devam etmeyi istemeleri halinde durumun tespiti için bilirkişi raporuyla faaliyet tespiti,

 
Tasfiye için Tespit
Türk Ticaret Yasasının tasfiye ile ilgili hükümleri çerçevesinde ortakların istemeleri halinde şirketin bu şartları taşıyıp taşımadığının tespiti,


Bilirkişilik Faaliyetleri
Ceza, hukuk, vergi ve aile mahkemelerinde mali uzman bilirkişilik,

konularında Ferdi Asım Hellaç Mali Müşavirlik Ofisi olarak profesyonel kadromuzla mükelleflere ve konuya ilgi duyan girişimcilere profesyonel destek sağlamaktayız.

Talebinizi aşağıda yer alan "Hizmet Talep Formu" aracılığıyla iletebilirsiniz, talebiniz değerlendirilerek en kısa sürede tarafınıza geri bildirim yapılacaktır.

Hizmet Talep Formu