Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Vergi Danışmanlığı

Vergi Danışmanlığı

Vergi Planlaması Hizmetleri

Şirketler her ne kadar yürürlükte bulunan mali mevzuat hükümlerine tam olarak uygun işlem yapmayı hedefleseler de, vergi mevzuatının karmaşık bir yapıya sahip olması ve üzerinde uygulama birliği oluşmamış birçok önemli konunun bulunması nedeniyle, yapılan incelemelerde vergi inceleme elemanları tarafından, işlemin vergi kanunlarına uygun olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalınmakta ve şirket adına ilave vergi ve ceza içeren inceleme raporları düzenlenebilmektedir. Bu raporlara konu edilen işlemler, vergi kanunlarına aykırı uygulamalardan kaynaklanabildiği gibi, çoğu zaman ilgili uygulamanın vergi inceleme elemanları tarafından farklı yorumlanmasından da kaynaklanmaktadır.

İncelenen şirket açısından ilave vergi yükü doğurmaması hedeflenen bu tür işlemlerin konusunda uzman kişiler tarafından yetkili organlar nezdinde gündeme getirilerek savunulması ve karşı iddiaların mevzuatın elverdiği ölçüde bertaraf edilebilmesi gerekmektedir.

Uzlaşmalar, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi ve Vergi Davaları Hizmetleri

Vergi uyuşmazlıklarında, konunun inceleme aşamasından, vergi mevzuatında öngörülen çözüm yollarının uygulanması veya yargı organlarına intikal ettirilerek sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarında, konunun yetkili makamlar nezdinde ele alınmasının sağlanmasına, gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanmasına yönelik müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

Diğer Hizmetler

- Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi,
- Vergi stopajı, 
- Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,
- Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,
- Uluslararası vergi anlaşmaları, 
- Yatırım teşvikleri,
- Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,
- Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,
- Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,
- Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları,
- İndirimli kurumlar vergisi uygulamaları, 
- Vergi kanunlarında ve diğer kanunlarda yer alan İstisnalar ve indirimler uygulamaları,

konularında Ferdi Asım Hellaç Mali Müşavirlik Ofisi olarak profesyonel kadromuzla mükelleflere ve konuya ilgi duyan girişimcilere profesyonel destek sağlamaktayız.

Talebinizi aşağıda yer alan "Hizmet Talep Formu" aracılığıyla iletebilirsiniz, talebiniz değerlendirilerek en kısa sürede tarafınıza geri bildirim yapılacaktır.

Hizmet Talep Formu