Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Neler Yapıyoruz?
Haberler & Makaleler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2023

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2023

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,15 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2023

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2023

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Katma Değer Vergisi Nedir, Hangi Dönemlerde Beyan Edilir?

Katma Değer Vergisi Nedir, Hangi Dönemlerde Beyan Edilir?

Katma Değer Vergisi (KDV) dolaylı bir bir vergidir. KDV mal teslimi ve hizmet ifalarından doğmaktadır. Vergiyi doğuran olayın tekemmül etmesiyle KDV hesaplanmaktadır.  KDV hesaplamalarında %1, %10 ve %20 olmak üzere üç farklı oran söz konusudur.

KDV İadesi Nedir, Hangi Durumlarda KDV İadesi Alınabilir?

KDV İadesi Nedir, Hangi Durumlarda KDV İadesi Alınabilir?

KDV iadesi indirimli orana tabi işlemlerden doğmaktadır. Devlet, bazı mal teslim ve hizmet ifalarında indirimli oran uygulamaktadır. Mal teslimi ve hizmet ifaları için yüklenilen KDV belli şartlar altında mükelleflere iade edilmektedir.

Türkiye’nin Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi’ndeki 7'nciliği

Türkiye’nin Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi’ndeki 7'nciliği

Türkiye 2022’deki 10’culuğundan üç sıra yükselerek 7’ncilikte bulunuyor. Listenin başında sırasıyla, Estonya, Letonya, Yeni Zelanda, İsviçre, Çek cumhuriyeti ve Lüksemburg yer alıyor.

Vergi Kanunlarında Yer Alan Gecikme Faizi Oranı %2,5'tan %3,5'a yükseltildi

Vergi Kanunlarında Yer Alan Gecikme Faizi Oranı %2,5'tan %3,5'a yükseltildi

Vergi kanunlarında yer alan gecikme faizi, gecikme zammı, pişmanlık zammı oranı 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla %2,5'tan %3,5'a, tecil faiz oranı ise %24'ten %36'ya yükseltildi.

Son Eklenen Sirkülerimiz

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 58,46 Olarak Belirlendi

2023 yılı için belirlenen %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) oranı, 2024 yılı vergilerinin artışında dikkate alınacaktır.

Konusu Belirli Tutarın Altındaki Davalar Hakkında Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamamasını Öngören Kural Anayasa'ya Aykırı Bulunarak İptal Edilmiştir

İptal kararı 13.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 9 ay sonra (13.07.2024 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (47 Seri No.lu)

7456 Sayılı Kanun ile afetzedelere bağışlanacak konutların inşasına yapılacak bağışlara ilişkin istisna ve taşınmaz satışına ilişkin istisnalarda düzenleme yapılmıştı. Yapılan değişiklikler KDV genel uygulama tebliğine (47 Seri No.lu ) işlendi.

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı Artırıldı

1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.

01.07.2023-31.12.2023 Döneminde Sigortalı Başına 500 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir

7456 sayılı Kanuna eklenen madde ile 01.07.2023 ila 31.12.2023 dönemi için asgari ücret desteği 500 TL olarak kararlaştırılmıştır.

Maktu Harç Oranları %50 Oranında Artırıldı

 7.7.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7344 sayılı CK ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştır..

KDV Oranları Artırıldı

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı % 20’ye, % 8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a, yükseltildi. Düzenleme 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecektir.

İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması 31/12/2023 Tarihine Kadar Uzatıldı

7352 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Karar, 28 Haziran 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı

24 Haziran 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edildi.

Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

2022 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar "Görülmüştür" onayının yapılması gerekmektedir.


Tümünü Göster
Danışmanlık Paketlerimiz

600,00 ₺

Saatlik

Temel Düzey Danışmanlık
 • Tutar saatlik ücrettir
 • Ücrete KDV dahildir
 • Maksimum 5 saate kadar
 • İlave katılımcı ücretsiz
 • Maksimum 3 katılımcı
 • Esnek gün ve saatlerde
 • Tek soru saatlik ücrete tabi
Satın Al

1.500,00 ₺

Saatlik

Orta Düzey Danışmanlık
 • Tutar saatlik ücrettir
 • Ücrete KDV dahildir
 • Maksimum 5 saate kadar
 • İlave katılımcı ücretsiz
 • Maksimum 3 katılımcı
 • Esnek gün ve saatler
 • Tek soru saatlik ücrete tabi
Satın Al

18.000,00 ₺

Aylık

İleri Düzey Danışmanlık
 • Tutar aylık ücrettir
 • Ücrete KDV dahildir
 • Maksimum 8 saate kadar
 • İlave katılımcı ücretsiz
 • Maksimum 3 katılımcı
 • Esnek gün ve saatlerde
 • Aylık maksimum 4 oturum
Satın Al
Hizmet Talep Formu
Hizmet Talep Formu