Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Neler Yapıyoruz?
Haberler & Makaleler
Son Düzenlemeler Çerçevesinde Üretim ve İhracat Kazançları İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Son Düzenlemeler Çerçevesinde Üretim ve İhracat Kazançları İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi 5 puan indirimli uygulanacaktır.

Enflasyon Muhasebesi 1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanmayacak

Enflasyon Muhasebesi 1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı işletmelere çok önemli bir müjde vererek, enflasyon düzeltmesi uygulamasını 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmayacağını açıkladı.

Yiyecek ve İçecek Satışlarında KDV Oran Karmaşası Çözüldü

Yiyecek ve İçecek Satışlarında KDV Oran Karmaşası Çözüldü

Yiyecek ve içecek satışı hizmete matuf ise KDV %10 olarak uygulanacak.

Kooperatif ve Üst Kuruluşları Ana Sözleşme İntibakı 26 Ekim 2024 Tarihine Kadar Yapılacak

Kooperatif ve Üst Kuruluşları Ana Sözleşme İntibakı 26 Ekim 2024 Tarihine Kadar Yapılacak

İntibak ettirme 26 Ekim 2024 tarihinde son bulacağından, işlemlerin bu tarihe kadar gerçekleştirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları kanun gereği dağılmış sayılacaktır.

Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranları Değişti

Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranları Değişti

1/4/2024 tarih 32507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB ile reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişiklik yapıldı.

İşçi İşveren Arasındaki İş İlişkisinde Belgeye Bağlama Görev ve Yetkisi İşverendedir

İşçi İşveren Arasındaki İş İlişkisinde Belgeye Bağlama Görev ve Yetkisi İşverendedir

Hukuk Genel Kurulu, kişinin alacağını belirleyebilmesi için aynı zamanda belgeye bağlanan yetkisinin veya bu konuda kendisine belge düzenlenip verilmiş olmasının gerekli olduğu yönünde içtihat vermiştir.

Son Eklenen Sirkülerimiz

Kooperatif ve Üst Kuruluşları Ana Sözleşme İntibakının 26 Ekim 2024 Tarihine Kadar Yapılması

İntibak ettirme 26 Ekim 2024 tarihinde son bulacağından, işlemlerin bu tarihe kadar gerçekleştirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları kanun gereği dağılmış sayılacaktır.

Reeskont Ve Avans İşlemleri Faiz Oranları Değişti

1.4.2024 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edildi.

SGK Alacaklarında Uygulanan Gecikme Cezası Oranı %2'den %3'e Çıkarıldı

12 Mart 2024 tarih 32487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla SGK alacaklarına uygulanan gecikme cezası oranı %3'e çıkarılmıştır. Karar 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı

2024 yılında başlayıp, 2024 yılı içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından 20.02.2024 tarih 32466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan birim maliyet bedellerinin esas alınması gerekmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (Seri No: 50)

10 Şubat 2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 50)’de değişiklikler yapılmıştır.

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Değiştirildi

Sorumlu sıfatıyla verilen KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve tutarlar Belli Oldu

30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan  “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)” ile 2024 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile çeşitli had ve tutarlar açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Belli Oldu

30.12.2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de 324 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

27.12.2023 tarihi itibarıyla TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri tamamlanarak yasalaşan sözü edilen Kanun Teklifi, 28.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de  yayımlanmıştır.

01/01/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarları Belli Oldu

01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt günlük 666,75.-TL Aylık brüt 20.002,5 TL, net 17.002,12.-TL olarak açıklamıştır.


Tümünü Göster
Danışmanlık Paketlerimiz

750,00 ₺

Saatlik

Temel Düzey Danışmanlık
 • Tutar saatlik ücrettir
 • Ücrete KDV dahildir
 • Maksimum 5 saate kadar
 • İlave katılımcı ücretsiz
 • Maksimum 3 katılımcı
 • Esnek gün ve saatlerde
 • Tek soru saatlik ücrete tabi
Satın Al

1.500,00 ₺

Saatlik

Orta Düzey Danışmanlık
 • Tutar saatlik ücrettir
 • Ücrete KDV dahildir
 • Maksimum 5 saate kadar
 • İlave katılımcı ücretsiz
 • Maksimum 3 katılımcı
 • Esnek gün ve saatler
 • Tek soru saatlik ücrete tabi
Satın Al

20.000,00 ₺

Aylık

İleri Düzey Danışmanlık
 • Tutar aylık ücrettir
 • Ücrete KDV dahildir
 • Maksimum 8 saate kadar
 • İlave katılımcı ücretsiz
 • Maksimum 3 katılımcı
 • Esnek gün ve saatlerde
 • Aylık maksimum 4 oturum
Satın Al
Hizmet Talep Formu
Hizmet Talep Formu